.Dog groomingספאפיס הינה מספרה ניידת אשר עובדת עפ"י השיטה המקובלת בארה"ב ובאירופה, שיטת ה
.שיטה זו מעמידה את הגיינת הכלב וטיפוחו במרכז

נהוג לחשוב שלספר את הכלב משמעו לגלח את פרוותו. מחשבה זו לא רק שאינה נכונה, גילוח הכלב עלול אפילו
.להזיק לו
לטפח ולספר את הכלב הוא בשום אופן לא עניין עונתי, זהו חלק בלתי נפרד מהתחזוקה והטיפולים השוטפים
.בכלב

.כלב מטופח ונקי הוא כלב שנעים לנו להיות בחברתו ולכן יש להקפיד על ביצוע טיפול טיפוח בפרקי זמן קבועים

.בספאפיס מתאימים את התספורת, ההגיינה והטיפוח בהתאם לפרוותו ולגזעו של הכלב

ספאפיס | מספרת כלבים | מספרת כלבים ניידת | ניידת |כלבים | מספרה | ספא לכלבים